นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1

ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2562 31/03/2563 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2561 01/04/2562 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2560 02/04/2561 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2559 26/06/2560 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2557 30/03/2558 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2556 28/03/2557 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2555 29/03/2556 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2554 27/03/2555 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2553 28/03/2554 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2552 23/03/2553 Download
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 2551 31/03/2552 Download
Top